Participanţi 2004

COLECŢIA DE ARTĂ  A  MEDGIDIEI  2004  – Participanţi:

1. ANGELA TOMASELLI
Locul naşterii: Brezoi, jud. Vâlcea
1967 – Absolventă-  Academia de Arte Frumoase “Nicolae Grigorescu” Bucureşti
Lucrări în colecţii particulare şi de stat în: România, Italia, Franţa, S.U.A, Coreea,Germania, Danemarca, Australia.

2. CONSTANTIN GHEORGHE
Locul şi anul naşterii: 6 mai 1935, Bucureşti
1973 – Absolvent  al Academiei de Arte “Nicolae Grigorescu” Bucureşti; clasa
prof.Corneliu Baba.
Lucrări în colecţii particulare şi de stat în: Anglia, Australia, Argentina, Africa de
Sud, Austria, Belgia, Brazilia, China, Coreea de Sud, Croaţia, Canada, Elveţia,
Franţa, Germania, Italia, Iugoslavia, Israel, Japonia, Liban, Norvegia, Olanda,
Polonia, Portugalia, Rusia, Suedia, Spania, S.U.A., Turcia, Ungaria, România.

3. DAN CONSTANTINESCU
Locul şi anul naşterii: 3 iunie 1950, Bucureşti
1973 – Absolvent al Academiei de Arte “Nicolae Grigorescu” Bucureşti, clasa
prof. Corneliu Baba.
Lucrări în colecţii particulare şi de stat în: România, Franţa, Germania, Italia, Grecia, Elveţia, Olanda, Marea Britanie, Brazilia, Spania.

4. MAESTRUL  ION SĂLIŞTEANU
Locul şi anul naşterii: n. 6 octombrie 1929 la Piteşti, m. 26 mai 2011
1955 – Absolvent al Institutului de Arte “Nicolae Grigorescu” Bucureşti, clasa
prof. Samuel Mutzner şi Adam Bălţatu.
Are peste 4000 de lucrări, 200 de expoziţii, participă la 135 de tabere naţionale şi
internaţionale.
PREMII ŞI DISTINCŢII:
1964, 1985 – Premiul de pictură al U.A.P.; 1968 – Ordinul “Meritul Cultural”, 1971 – Premiul Ministerului Culturii, 1972 – Premiul “Ion Andreescu” al Academiei Române, 1981 – Premiul internaţional al artiştilor profesionişti “Trifono” Roma, 1983 – Premiul internaţional “Pace” Roma, 1983 – Premiul internaţional “Omaggio a Picasso” Palazzo Barberini Roma, 1996 – Cetăţean de onoare al oraşului natal Piteşti, 1999 – Marele Premiu al Uniunii Artiştilor Plastici din România, 1999 – este ales Preşedinte de Onoare al U.A.P., 2000 – Ordinul Naţional “Steaua României” în grad de ofiţer, 2006 – membru corespondent al Academiei Române, 2006 – Medalia de aur “140 de ani de la înfiinţarea Academiei Române”, 2006 – Nominalizat pentru Premiul Prometeus – Opera Omnia.
Prieten al marelui pictor Lucian Grigorescu, născut la Medgidia. Invitat de
Onoare  şi consultant al Taberei Internaţionale de Pictură “Lucian Grigorescu”
de la Medgidia (2004 – 2008; tabără iniţiată de regizorul Ion Crişu).

5. LETIŢIA  OPRIŞAN
Locul şi anul naşterii; 27 martie 1937, Căbeşti- Podul-Turcului, jud. Bacău
1967 – Absolventă – Academia de Arte Frumoase “Nicolae Grigorescu” Bucureşti
Lucrări în colecţii particulare şi de stat în: România, Anglia, Franţa, Germania,
Spania, Belgia, Canada, Australia, Japonia, Norvegia, Olanda, Suedia..

6. MARCEL  CHIŢAC
Locul şi anul naşterii: 8 mai 1953, Horodiştea, jud. Botoşani.
Asolvent al  Institutului de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu “ Bucureşti
Lucrări în colecţii particulare şi de stat în: România, Italia, Franţa, Grecia,
Austria, Germania, Elveţia, Argentina, Columbia, Ecuador, Cuba, Egipt,
Israel, Japonia.
2008 – Cetăţean de onoare al localităţii Păltiniş.

7. ION  CHITOROAGĂ -  Republica  Moldova
Locul şi anul naşterii: 27 august 1940, satul Condrăteşti, raionul Ungheni
1973 – Absolvent  al Academiei de Stat de Arte şi Industrie din Sankt Petersburg,
clasa prof. Gheras G. Gheokicean şi Vladimir T. Markovski.
1974 – Profesor de arte plastice la Facultatea de Arhitectură din Chişinău.
1978 – Titularizat membru  U.A.P. U.R.S.S.
1995 – Titularizat membru I.A.A. A.I.A.P. al U.N.E.S.C.O.  Paris.
Lucrări în colecţii particulare şi de stat în: Republica Moldova, România, Rusia,
Franţa, Israel, Italia, S.U.A., Turcia.

8. ION  ORATIE
Locul şi anul naşterii: 9 iunie 1957- Zărneşti, jud. Braşov
1998 – Absolvent al Institutului de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” Bucureşti,
clasa prof. Viorel Grimalschi.
Lucrări în colecţii particulare şi de stat în: România, Franţa, Spania, S.U.A., Japonia, Turcia.

9. GHEORGHE  CARUŢIU
Locul şi anul naşterii: 17 ianuarie 1957 – sat Mireasa, jud. Constanţa
1982 – Absolvent al Institutului de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” Bucureşti,
clasa prof. Ion Sălişteanu.
1998 – Lector universitar la Facultatea de Arte a Universităţii “Ovidius” Constanţa.

10. LEONTE  NĂSTASE
Locul şi anul naşterii: 24 mai 1944 – Căciuleşti, jud. Dolj
1975 – Absolvent al Academiei de Arte Frumoase “Nicolae Grigorescu” Bucureşti, clasa prof. Rodica Lazăr, Ion Sălişteanu, Brăduţ Covaliu.
Lucrări în colecţii particulare şi de stat în: România, Elveţia, Bulgaria, Polonia,
Turcia, Danemarca.

11. EMILIA APOSTOLESCU
Locul naşterii: Buciumeni, Dâmboviţa
Absolventă a Institutului de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” Bucureşti
1967 – Premiul U.A.P.
Călătorii de studii: Polonia, Cehoslovacia, U.R.S.S., Astria, Germania, Franţa, Italia.

12. CONSTANTIN PAPADOPOL
Locul şi anul naşterii: 21 mai 1952 – Medgidia, jud. Constanţa
Absolvent al Academiei de Arte “Nicolae Grigorescu” Bucureşti, clasa prof. Costel Badea.
Premiul “Marcel Hourt” – Thionville, Franţa
Lucrări în colecţii particulare şi de stat în: România, Franţa, Japonia, Grecia,
Canada, U.S.A., Germania.

13. BRANDUŞA  BONTEA
Absolventă a Institutului de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu”
Membră a U.A.P. din România.

14. IULIU  DINDELEGAN
2006- Absolvent al Facultăţii de Arte Plastice şi Decorative a Universităţii “Ovidius” Constanţa.