Participants 2006

MEDGIDIA ART COLLECTION  2006  -  Participants:

1. MAESTRUL  ION SĂLIŞTEANU
2. LOJZE KALINSEK
3.
CORNELIA  GHERLAN
4.
ION CHITOROAGĂ
5.
COSTICĂ  ONUŢĂ
6.
CONSTANTIN PAPADOPOL
7.
IULIAN  DIDELEGAN
8.
MIRCEA COSTEA

9. PETER  MITCHEV  -  S.U.A.
Locul naşterii: Bulgaria.
Autodidact. Lucrează: artă grafică, sculptură, decoruri, postere, design de
interior şi de exterior. Expune împreună cu Salvador Dali la Galeria L’angle aigu  în Bruxelles, Belgia. Participă la mari proiecte de artă iniţiate de U.N.E.S.C.O.
Lucrări în colecţii particulare şi de stat în: Bulgaria, România, Franţa, S.U.A., Belgia, Germania, Elveţia, Luxembourg, Danemarca.

10.  ROLANA  CEKAUSKAITE- NORKUNIENE  -  LITUANIA
11.  EDITA MATULIONITE  -  LITUANIA
12.  DIMITAR  VELICHICOV  -  BULGARIA
13.  CRISTIANA  ILIOPOLOS  -  GRECIA

14.  ZAAL  LOBJANIDZE  -  GEORGIA
Locul naşterii: Tbilisi, Georgia
A avut expoziţii în ţară şi în străinătate.
Lucrări în colecţii particulare şi de stat în: Georgia, România, Germania.

15.  SAFA  BUTE  -  TURCIA
Locul şi anul naşterii: 24 septembrie 1958,  Nigde (Cappadocia) – Turcia
Autodidact. A avut multe expoziţii în Turcia şi în străinătate.

16. YASEMIN  YLMAZ  -  GERMANIA
Locul şi anul naşterii: 1974, Hanover  -  Germania
A avut multe expoziţii în Germania şi alte ţări.

17. OCTAVIAN  ESINENCU  -  REPUBLICA MOLDOVA

18. ANA  ASAVEI
Locul naşterii: 1978  Piatra Neamţ, jud. Neamţ.
2004 – Absolventă a Institutului de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” Bucureş2008 – Absolventă master a Facultăţii de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” Bucureşti.
A avut expoziţii în ţară şi străinătate.

19. PETRU ASIMIONESE  -  UKRAINA
Locul naşterii: 9 iunie 1968 – loc. Satu-Mare, raionul Herţa, regiunea
Cernăuţi, Republica Ukraina.
1997    – Absolvent al Academiei de Arte vizuale “Ion Andreescu” Cluj-Napoca.
2004 -  Membru al U.A.P. din România.
A avut expoziţii în ţară, în străinătate şi participări la tabere naţionale şi internaţionale de pictură.