Participantes 2008

MEDGIDIA COLLECTION D’ART   -  2008  -  Participantes:

1. GHEORGHE  CARUŢIU
2. MARCEL  BORDEI
3. CORNELIA  GHERLAN
4. ŞTEFAN  PELMUŞ
5. PETRU ASIMIONESE
6. MIRCEA COSTEA

7. PETRU  LUCACI
Născut la 11 iulie 1958, Arad.
Absolvent cu diplomă de merit  -  Institutul de Arte Plastice “Nicolae
Grigorescu”, Bucureşti ; Secţia Pictură, în 1982.
Este Conf. Univ. Dr. la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti.
Preşedinte Uniunea Artiştilor Plastici din România.
A avut numeroase expoziţii individuale şi de grup naţionale şi
Internaţionale.

PREMII:
Premiul Festivalului de Arta pentru Studenţi, Bucureşti, 1979
Premiul Fundaţiei Sarghie al Universităţii Bucureşti, 1982
Bursa Ion Andreescu, I.A.P. N. Grigorescu, Bucureşti, 1981-1982
Bursa U.A.P., România, 1985
Distincţie la Festivalul Internaţional Sinaide Ghi-Roma, Italia, 1986
Premiul Tineretului pentru Pictură UAP, România, 1987
Premiul Tineretului, UAP, România, 1990
Ordinul Meritul Cultural în rang de ofiţer categoria C, în 2004
Premiul pentru Pictură, UAP România; Premiul pentru Excelenţă, UAPR, 2006
Premiul pentru Arte Vizuale a Ministerului Culturii şi Cultelor, 2007.

8. MIRCEA  VASILE  MUREŞAN
Născut în 28 septembrie 1961 în Cluj-Napoca.
1986 – A absolvit Institutul de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” Bucureşti; Secţia Artă monumentală-restaurare.
1990 – Membru al U.A.P. din România, Secţia Pictură.
A avut multe expoziţii individuale şi de grup atât naţionale cât şiInternaţionale.

9. DANIELA  ŢURCANU  CARUŢIU
Data naşterii: 14 februarie 1968.
Membră a U.A.P. din România  – Filiala Constanţa.
Conf. univ. dr. – Şef al catedrei de Arte Plastice şi Decorative, Facultatea de Arte, Univ. “Ovidius” Constanţa.
A avut şi coordonat multe expoziţii naţionale şi internaţionale.

10. GHEORGHE  URDEA
Data şi locul naşterii: 13 iunie 1954, Şercaia, jud. Braşov.
1978 – A absolvit Institutul de Arte Plastice şi Decorative “Ion Andreescu”, Cluj-Napoca, Secţia Pictură; clasa prof. Abodi Nagy Bela.
1987 – Membru al UAP din România.
A avut exoziţii individuale şi de grup naţionale şi internaţionale.
Lucrări în colecţii particulare şi de stat în: România, Germania, Franţa, Italia.

11. MARIANA  SAMOILĂ
2007 – Absolventă a Facultăţii de Arte a Universităţii “Ovidius” Constanţa.

12. LIVIANA  TĂNASE

13. EUGEN  SANDU  RAPORTORU
Născut pe 8 decembrie 1961 în Bucureşti.
Elev al maestrului Corneliu Baba.
Master la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti.
A avut multe expoziţii naţionale şi internaţionale .
Are lucrări în colecţii particulare şi de stat atât în România cât şi în alte ţări.

14. MARCEL  BUNEA
Data naşterii: 20 martie 1952 , în Cisnădie, jud. Sibiu.
Membru al U.A.P. din România.
A avut multe expoziţii individuale şi de grup în ţară şi în străinătate.
PREMII ŞI DISTINCŢII:
1982 – Premiul revistei Amfiteatru
1991 – Premiul pentru pictură: Salonul de Primăvară al Capitalei
1998 – Premiul pentru secţiunea Spaţiu active şi interactive (instalaţie) în
Cadrul Salonului de Artă Bucureşti
2003 – Premiul revistei Cuvântul pentru Arte Plastice
2004 – Ordinul Meritul Cultural în grad de ofiţer.

15. NINA  INKARI -  FINLANDA