Lucian Grigorescu

LUCIAN GRIGORESCU (Medgidia, 1894-Bucuresti, 1965)

În fiecare an, pe data de 1 februarie, la Medgidia s-a instituit o sărbătoare aparte, când întreg oraşul poartă numele celui mai mare artist al său, Lucian Grigorescu. Îi poartă numele Muzeul de Arte Plastice, o şcoală, chiar şi o stradă, Casa de Cultură a Sindicatelor şi o fundaţie care se doreşte un port-drapel al artei dobrogene.

Iată un memorabil portret al lui Lucian Grigorescu, realizat de Eugen Schileru: „Este unul dintre acei oameni, mereu mai rari, care par a iradia, fără întrerupere, o vitalitate fascinantă, cuceritoare, ca şi cum, printr-un proces misterios, numai în ei viaţa ar fi ajuns să atingă o concentraţie şi o intensitate absolut excepţionale. Acest dobrogean rămâne atât prin comportamentul cotidian, cât prin pictura lui un meridional complet şi fără impurităţi“.

Din albumul Magdei Cârneci apărut la Editura „Meridiane“ în anul 1989, aflăm că Lucian Grigorescu s-a născut pe data de 1 februarie 1894 la Medgidia, ca cel de-a doilea fiu al familiei Grigorescu. Pictorul deschide ochii în pitorescul oraş de provincie, absolut individualizat prin compoziţie etnică şi aşezare geografică, o impresie care domină vizual arta sa. „Medgidia era pe atunci un târg care mişuna de

turci şi tătari, cu portul lor pitoresc“ – scria Lucian Grigorescu, descriindu-şi urbea natală. „Era o lume simplă, primitivă, care făcea să trăiască peisajul dobrogean, monoton, dar plin de farmec, aproape aspru, dar sonor pentru cine se născuse în mijlocul lui. Dobrogea, cu peisajul ei atât de sobru, cu dealurile ei de sud, m-a urmărit pretutindeni. Oranjul din tablourile mele e un rezultat al nevoii de a ajunge la o nuanţă interesantă a roşului dobrogean. Aş putea afirma că am purtat în suflet culoarea ei luminoasă, dar sobră, poezia frustrată a stepei pontice“.

Lucian Grigorescu a urmat şcoala primară în Medgidia între anii 1901 şi 1906. Gimnaziu l-a absolvit la Constanţa şi apoi la Brăila, la Gimnaziul particular „Principatele Unite“. Academia de Belle Arte o termină la Bucureşti, studiind cu Frederic Storck, Dimitrie Paciurea, G.D. Mirea şi alţi artişti marcanţi ai plasticii româneşti. În timpul primului război mondial, ca artilerist, luptă pe fronturile din Dobrogea şi Moldova. Începe o lungă şi trainică prietenie cu Mihai Ralea, iar după război pleacă cu soţia sa, pictoriţa Otilia Maria Nichiforescu la studii în Italia, unde este luat în grija sculptorului Ettore Ferrari. Prin intervenţia poetului Ion Minulescu, Lucian Grigorescu obţine un premiu de studii şi se stabileşte la Paris. În anul 1925 pictorul descoperă farmecul oraşului francez Cassis sur Mer, fiind prezent la expoziţia universală de la Paris, dar şi la Dallas, unde este declarat de critici „un mare artist, una dintre cele mai preţioase nestemate ale artei“. Se întoarce în ţară, iar în timpul celui de-al doilea război mondial este reporter militar, realizând pe front un documentar în acuarelă şi guaşă. Participă la numeroase expoziţii, fiind ales membru corespondent al Academiei şi numit artist al poporului. În luna octombrie a anului 1965 trece la cele veşnice, lăsând în urma sa o valoroasă colecţie, parte importantă fiind găzduită în oraşul natal, la Medgidia.

Iată că, după mai bine de un secol de la dispariţia sa, se pare că în acest oraş intelectualii au clădit o viaţă spirituală de o pură originalitate, pusă sub sceptrul autoritar al pictorului Lucian Grigorescu. Se spune că nici o altă personalitate, în nici o altă localitate, nu a impus oraşului amprenta personalităţii sale cum a făcut-o marele pictor la Medgidia.

A fost inaugurat în anul 1964 cu lucrări din creaţia plastică românească contemporană: pictură, sculptură, grafică, semnate de Lucian Grigorescu, Marius Bunescu, Ion Jalea şi alţii. Expoziţia permanentă a muzeului găzduieşte lucrări de artă clasică şi modernă dar şi lucrări de artă contemporană ale pictorilor: Lucian Grigorescu, Nicolae Tonitza, Francisc Sirato, Ştefan Dumitrescu, Iosif Iser . Din anul 1991, muzeul poartă numele marelui pictor medgidian, apreciat ca cel mai latin dintre pictorii români, creatorul unui pod între civilizaţia locului şi cea a lumii întregi. Muzeul de artă medgidian mai deţine şi o colecţie de lucrări ceramice. În fiecare an la 1 februarie se organizează manifestări omagiale şi expoziţii ale cunoscutului artist.

Casa de cultură „Lucian Grigorescu” şi-a deschis porţile în luna mai a anului 1981.Motivaţia construcţiei ei: puternica mişcare artistică de amatori, impresionantul număr de formaţii artistice şi receptivitatea estetică a actului cultural din partea populaţiei oraşului.

De-a lungul anilor, numeroase formaţii artistice au desfăşurat o bogată activitate:

  • Teatrul de amatori, cu importante premii în confruntarea naţională a artiştilor de gen, culminând cu premiul I la Festivalul de la Târgovişte -1980;
  • Foto-clubul „Osiris”, organizatorul primului salon naţional de fotografie artistică, unicat ca tematică, care a adunat la un loc în Medgidia, în 1983 circa 1000 de lucrări ale celor mai valoroşi artişti fotografi din ţară;
  • Ansamblul folcloric „Doina Dobrogei”, premiat la nivel naţional,  participant la manifestarea internaţională de la Praga – 1985
  • Grupul vocal-instrumental „Trophaeum”, prezenţă marcantă în viaţa artistică amatoare din România şi cenaclul literar ”Nicolae Labiş” care a organizat simpozioane pe diverse teme culturale, mese rotunde, întâlniri cu diferite personalităţi ;

Biblioteca are în patrimoniu 32.000 de volume de carte ­în limba română, la care se adaugă din 1998 şi cele peste 1000 în limba franceză, prin inaugurarea secţiei „André Gide”, rod al muncii de voluntariat a organizaţiei „Amis Sans Frontières”- Rennes, Franţa.

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 6 “ Lucian Grigorescu” situată în centru municipiului Medgidia, jud. Constanţa este o instituţie de învăţământ public de stat, pentru copiii de vârstă primară şi gimnazială.

De mai bine de patru decenii, clădirea şcolii a fost ca piatra care rămâne pentru a sta mărturie trecerii dascălilor renumiţi şi a generaţiilor de elevi merituoşi.  S-a păstrat tradiţia ca şcoala, ce poartă din 29 ianuarie 1994, numele ilustrului pictor medgidian, Lucian Grigorescu, să-şi înscrie elevii în fiecare an pe locurile fruntaşe, ca urmare a oricărei forme de organizare: admitere la liceu, olimpiade şcolare, concursuri naţionale şi internaţionale desfăşurate pe linia pregătirii teoretice şi practice sau sportive.

Aşa s-au scris cărţile de vizită ce denotă competenţa cadrelor didactice din şcoală.

Ţi-ai conturat portretul pe o pânză prea mare
S
ă nu-ţi fim alături aici şi-n depărtare
Ţ
i-ai pictat sufletul, făcându-l nemuritor!…
Ai tr
ăit în prezent, gândind la viitor,
Ai îmbinat culorile, ai studiat natura,
Ai surprins lumina, dar n-ai uitat f
ăptura
Ai inventat oranjul din ro
şul dobrogean
Cutreierând lumea ca fiu medgidian
Prin versurile tale, talentat povestitor
Ne-ai trimis mereu la al vie
ţii izvor
Cu privirea adânc
ţintită către cer
Ne-ai dezv
ăluit din tainele oricărui mister:
S
ă dăruim profund culoare armoniei,
S
ă fim oameni de cuvânt, cântând odă bucuriei!
Cople
şit, fără a mai înţelege soarele,
S-a refugiat artistul, de mult printre stele
Azi omagiem omul, opera
şi numele