Tabăra

De ce Colecţia de Artă  a Medgidiei – “Lucian Grigorescu” ?

Colecţia de Artă a Medgidiei este rodul Taberelor Internaţionale  de Pictură “Lucian Grigoresc” ediţiile 2004-2011 iniţiate în semn de respect faţă de personalitatea marelui pictor Lucian Grigorescu, născut la Medgidia pe 1 februarie 1894; care a copilărit şi a făcut o parte din studiile şcolare în oraşul natal. Această colecţie am gândit-o pentru a fi o garanţie a reracordării Medgidiei la sistemul naţional şi internaţional de producere de valori culturale şi de integrare în circuitul de turism cultural atât prin expunerea  tablourilor într-un MUZEU  INTERACTIV DE  ARTĂ  MODERNĂ  AL  MEDGIDIEI cât şi prin crearea pe internet a unei Galerii Virtuale de Artă. Pentru trierea valorii artistice a majorităţii participanţilor am apelat la consultanţă până în 2008 la o mare personalitate în domeniu şi anume – la maestrul Ion Sălişteanu , membru al Academiei Române, bun prieten al lui Lucian Grigorescu şi al Medgidiei. De asemenea am angrenat în proiect instituţii de prestigiu în domeniu: Muzeul de Artă Constanţa (d-na Doina Păuleanu), Uniunea Artiştilor Plastici din România, Comisia Naţională a României pentru UNESCO (expert Nicoleta Zagura), Institutul Cultural Român, Muzeul de Istorie al României, Ministerul Culturii şi Cultelor, Televiziunea Română (TV Cultural), TV – 6 Franţa, TV Neptun, TV Alpha Media, Radio Orizont; cărora le mulţumim Deloc de neglijat a fost ideea creării unei Şcoli de Pictură pentru Copii – prin care copiii participanţi să fie ucenicii unor maeştri; în perioada desfăşurării tabererelor, în scopul educării şi afirmării lor artistice.

Iniţiator proiect: Regizor, Ion Crişu

Filmul de prezentare al Colecţiei de Artă “Lucian Grigorescu”